Czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Utrata dochodu to temat, który wielu osobom spędza sen z powiek. Stabilizacja finansowa w ogromnym stopniu wpływa przecież na jakość naszego życia. Żyjemy w trudnych czasach, w których sytuacja gospodarcza jest niepewna. Wiele zakładów pracy zamyka swoją działalność i coraz więcej osób narażonych jest na utratę pracy, a co za tym idzie – trudności finansowe. Czy możemy w jakiś sposób zmniejszyć poniesione straty? Istnieje pewien rodzaj ubezpieczenia, który może ochronić nas przed negatywnymi skutkami załamania płynności finansowej. Jest to ubezpieczenie utraty dochodu, czyli rodzaj zabezpieczenia na wypadek utraty pracy lub innego źródła utrzymania. Charakteryzuje się ściśle określonymi warunkami.

W jakich przypadkach działa ubezpieczenie od utraty dochodu?

Odszkodowanie z tytułu takiego ubezpieczenia otrzymamy, gdy nastąpi:

  • ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa,
  • zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez ubezpieczonego lub jego pracodawcę,
  • rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezależnych od osoby ubezpieczonej.

Koszt takiego ubezpieczenia z reguły nie jest duży. Najczęściej wysokość miesięcznych składek nie przekracza 20-30 zł. Kwoty odszkodowania plasują się w rzędach kilkudziesięciu tysięcy zł. i są wypłacane regularnie przez dany okres czasu. Pamiętajmy również o tym, że najczęściej takie ubezpieczenie wiąże się z okresem karencji, czyli ochroną ubezpieczyciela. Jest to czas, w którym od dnia zawarcia umowy do zakończenia karencji ubezpieczenie nie obowiązuje. Może on trwać nawet do kilku miesięcy, więc zawsze warto dowiedzieć się takich szczegółów przed podpisaniem umowy. Należy mieć również świadomość, że nie każdy może skorzystać z ubezpieczenia utraty dochodu ze strony ochronadochodu.pl.

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone w przypadku, gdy:

  • do rozwiązania stosunku pracy doszło za porozumieniem stron, ubezpieczony sam rozwiązał ten stosunek lub rozwiązanie dotyczyło umowy o dzieło/umowy zlecenie,
  • wygasła umowa na czas nieokreślony,
  • bliska osoba ubezpieczonego jest udziałowcem w firmie, w której pracował,
  • utrata pracy spowodowana była przez strajki, zamieszki lub działania wojenne.

Czy warto?

Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu może okazać się bardzo przydatne w trudnym okresie życia. Warto poważnie zainteresować się tym tematem. Przed wykupieniem polisy porównajmy oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Gdy już się na jakąś zdecydujemy, pamiętajmy, aby dokładnie przeanalizować warunki umowy przed jej podpisaniem. Pomoże to uniknąć późniejszych nieprzyjemności i rozczarowań.

Biznes autorstwa freepik - pl.freepik.com
Copyright © 2020